2 eksimust:

#110: Lohakus, seaduse eiramine ja linnarahadega sahkerdamine
#163: Susserdamised ja tegevuste kahtlustamised politse poolt


2 eksimust:

#161: maksupettused
#162: valetab valijaile; vőlgneb lastele elatusraha


1 eksimust:

#143: Rublatehing