1 eksimust:

#169: Peeti kinni pistisevõtmise kahtlusega


1 pisieksimust:

#135: Lasi riigi krediitkaardi ära varastada


1 eksimust:

#122: Mõjutas küsitlustulemusi