4 eksimust:

#115: Omavolitses korteritega
#118: Korterisahkerdajad täitsid oma ülemuse käsku
#156: korterisahkerdaja
#157: Võltshaigestumine


1 eksimust:

#5: Purjus peaga baarikaklus


2 eksimust:

#161: maksupettused
#162: valetab valijaile; võlgneb lastele elatusraha